Belangrijke Info

 

Het komt met enige regelmaat voor dat ik mensen op de foto zet. In zo’n geval vraag ik altijd vooraf toestemming of ik hun mag fotograferen en in bijna alle gevallen wordt hier positief op gereageerd.

Als ik tevreden ben met het eindresultaat dan stuur ik normaliter altijd wel een aantal foto’s naar hen toe. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Het toesturen van deze foto’s gebeurd altijd via WeTransfer!

Aan het gebruik van de toegestuurde foto’s zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Door op de toegestuurde link van WeTransfer te drukken en deze foto’s te downloaden, conformeer je je automatisch aan de door mij, hieronder vermelde voorwaarden.

Het auteursrecht is ten alle tijden van toepassing op de door mij gemaakte foto’s. Hier kan alleen van worden afgeweken als dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

Portretrecht is een uitzondering op of beperking van het auteursrecht, op grond waarvan een geportretteerde persoon zich in bepaalde gevallen kan verzetten tegen publicatie (openbaarmaking of verveelvuldiging en verspreiding) van zijn portret.

 

Voorwaarden (Do’s & Don’ts)

 • Wat ik wel en niet mag doen!
 • Door het gebruikmaken van de WeTransfer downloadlink en zo mijn foto’s te verkrijgen, geef je mij automatisch toestemming om jouw foto’s (uit de betreffende serie) te mogen opnemen op de website van Wyrd Light & Reflection.
 • De hierboven genoemde foto’s mogen door mij op sociale media worden geplaatst indien deze sociale media in direct verband te brengen is met Wyrd Light & Reflection.
 • De hierboven genoemde foto’s mogen door mij ten alle tijden worden gebruik ten behoeve van educatieve doeleinden.
 • Het is mij niet toegestaan om deze foto’s anders dan hierboven genoemde doeleinden te gebruiken zonder uitdrukkelijk schriftelijk toestemming.
 • Wat jij wel en niet mag doen!
 • Je mag de foto’s opslaan in je privéverzameling.
 • Je mag de foto’s publiceren op sociale media die aan jou toebehoren.
 • Je mag de foto’s naar familie sturen.
 • Je verplicht mijn naam onder de foto te vermelden als deze niet op de foto aanwezig is.
 • Je mag de foto’s niet bewerken of bijsnijden.*
 • Je mag de naam of logo op de foto’s niet verwijderen.*
 • Je mag de foto’s niet door derden laten publiceren.*
 • Je mag de foto’s niet voor commerciële of educatieve doeleinden gebruiken.*

Mochten er, na het lezen van bovenstaande, twijfels zijn gerezen over het één of ander of je wilt meer duidelijkheid hebben dan is het verstandig even contact met mij op te nemen.

 

* = Zonder schriftelijke toestemming.