Colofon

 

Disclaimer

Wij beogen op geen enkele wijze opzettelijk de goede naam van enig ander aan te randen en daaraan ruchtbaarheid te geven. Wat wij hier schrijven is onze mening, onze beleving en onze visie op hetgeen wij hebben meegemaakt en wat ons inspireert.

Mochten er ondanks onze zorgvuldigheid fouten of onjuistheden in de website voorkomen dan stellen wij het zeer op prijs als u die bij ons, middels de contactpagina, wilt melden zodat wij dit kunnen corrigeren of herstellen.

Mocht u een reactie geven op één van de artikelen op onze site dan wordt deze pas na onze goedkeuring geplaatst. Een verzoek tot verwijdering van een gegeven reactie zal slechts in hoge uitzondering worden toegestaan.

 

Copyright

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Han de Weerd, materiaal te gebruiken dat zich op de Wyrd website bevindt of dat op de Wyrd website verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

 

De site van Wyrd Light & Reflection is sinds 17 januari 2014 on-line.
Laatste wijziging op de site van Wyrd Light & Reflection is van 8 augustus 2021.

© Han de Weerd 2014 – 2022. Alle rechten voorbehouden.