Industrieël Erfgoed

 

Industrieel erfgoed zijn de voortbrengselen van de mens ten behoeve van de dagelijkse arbeid zoals: fabrieksgebouwen, bruggen, sluizen, molens, boortorens en dergelijke.

Deze culturele uitingen worden steeds in hun voortbestaan bedreigd wanneer zij van hun oorspronkelijke functie ‘ontheven’ zijn. Het gaat hier vaak om sporen uit een andere tijd die door hun eenmaligheid het behouden waard zijn omdat zij een goed beeld geven van hoe men de dingen vroeger aanpakte.