Bargerveen

 

Langs de zuidoostelijke uitlopers van de Hondsrug liggen de resten van de vroegere uitgestrekte grensmoerassen tussen Nederland en Duitsland. Het overgrote deel van dit vroegere Boertangermoeras is in de loop van de 19de eeuw afgegraven.

Bij Zwartemeer vlak voor de Duitse grens is een deel van dit oude hoogveen weer hersteld. Het Bargerveen is inmiddels een van de mooiste hoogveengebieden van Nederland geworden.

De grote van het vroegere Bourtangermoeras wordt geschat op tussen de 1.600 km² en 3.000 km². Het huidige Bargerveen is circa 2100 hectare (21 km²) groot.